Meldplicht zoönosen


Veel zoönosen zijn meldplichtig, zowel humaan als veterinair. De verplichting tot melden heeft als doel besmettelijke ziekten zo snel mogelijk op te sporen en bestrijden.

Wie moet melden, wanneer en bij wie staat in de aanvullende informatie hiernaast.