Meldplicht humane gezondheidszorg


Wie moet melden?

Artsen, hoofden van laboratoria en hoofden van instellingen.

Welke ziekten moet ik melden?

Alle infectieziekten waarbij bestrijdingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Raadpleeg de lijst van meldingsplichtige ziekten op de website van het RIVM.

Bij wie moet ik melden?

Bij de arts infectieziektebestrijding van de GGD in uw werkgebied.

Hoe moet ik melden?

Een vermoeden op pokken, polio of SARS moet u direct per telefoon melden aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD in uw werkgebied.Humane infecties met aviair influenzavirus, difterie, rabiës en virale hemorragische koorts moet u binnen 24 uur per telefoon melden aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD in uw werkgebied. Dus ook in het weekend of op nationale feestdagen.Overleg met de GGD in uw werkgebied over de wijze waarop u de overige meldingen doet. Verzeker u ervan dat de melding daadwerkelijk is aangekomen bij de GGD.

Hoe snel moet ik melden?

Zo snel mogelijk, zodat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden.

Is het verplicht om te melden?

Ja. Als u niet meldt, bent u strafbaar. Het medisch beroepsgeheim geldt niet voor de meldingsplicht aan de GGD.