07-06-2017: Seminar


Waarin een kleine regio groot kan zijn. Dat was het overkoepelende thema van het seminar dat we op woensdag 7 juni a.s. organiseerden in Boerderij Mereveld.

Het programma stond in het teken van zoönosen waar we in 2016 en 2017 in de regio Utrecht mee geconfronteerd werden.

Het verslag van deze bijeenkomst volgt zo snel mogelijk. U kunt wel alvast de presentaties bekijken: 

Wat weet u van zoönosen?  

Tekenencefalitis (Diederik Brandwagt en Fedor Gassner)       

Tularemie (Ewout Fanoy)

Tularemie in water (Ingmar Janssen)

Wat weet u nu echt van zoönosen?