05-06-2019: seminar


One Health: mens, dier en milieu. Dat is het centrale thema van het seminar van het dat we op woensdag 5 juni a.s. organiseren in Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9 te Utrecht en waarvoor we u van harte uitnodigen.

Het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) is de rode draad tussen alle sprekers. Wat zijn de effecten van megastallen en andere veehouderijen op luchtwegen, antibioticaresistentie en zoönosen? Wat doe je als huisarts of dierenarts als er een patiënt met een (verdenking op) longontsteking in de praktijk komt? En wat moet je als professional met de resultaten uit het VGO? 

Programma

13.30 - 14.00 Ontvangst 

14.00 - 14.10 Welkom en introductie door dagvoorzitter dr. Anja Schreijer, hoofd team algemene infectieziekten, GGD Amsterdam

14.10 - 15.00 Stand van zaken onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

dr. ir. Lidwien Smit, universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht, faculteit  diergeneeskunde, IRAS.

15.00 - 16.00 Longontsteking in de praktijk

drs. J. Mus, ‎huisarts

dr. Ruurd Jorritsma, universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht, faculteit diergeneeskunde, departement gezondheidszorg landbouwhuisdieren.

15.45 - 16.15 Pauze

16.15 - 17.00 Wat moeten we met de resultaten uit het VGO?

dr. Diana van Dongen, adviseur milieu en gezondheid, GGD regio Utrecht

17.00 - 18.15 Casuïstiek

Aan de hand van casuïstiek zoeken de deelnemers zelf oplossingen voor de door de sprekers geschetste dilemma’s

18.15 - 18.40 Centrale terugkoppeling

18.40 - 18.45 Afsluiting door de dagvoorzitter 

18.45 - 20.00 Accreditatie, aperitief en buffet 

 

Wanneer?

Woensdag 5 juni 2019 van 13.30 -20.00 uur (inclusief buffet) 

Voor wie?

Leden van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland, professionals uit de humane en veterinaire gezondheidszorg, bestuurders en ambtenaren volksgezondheid en adviseurs crisisbeheersing die zich in de regio Midden-Nederland bezighouden met zoönosen en antibioticaresistentie kunnen zich inschrijven. Er is plaats voor maximaal 125 deelnemers. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving, vol = vol. 

Waar?

Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9 te Utrecht. 

Kosten

Deelname aan het seminar is gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de KNMvD (4 punten) en de KNMG (4 punten). De aanvraag is nog in behandeling bij de V&VN.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met woensdag 28 mei 2019 via dit inschrijfformulier. Mail het ingevulde formulier aan info@vandieropmens.nl.

Annuleren

U kunt tot en met 28 mei 2019 gratis annuleren. Bij annulering na 28 mei 2019 of bij niet-verschijnen op het seminar brengen wij € 50 administratiekosten in rekening. Uiteraard mag bij verhindering een collega uw plaats innemen. 

Meer informatie

Actuele informatie staat op onze website www.vandieropmens.nl.

Heeft u in de tussentijd nog vragen? Neem dan contact op met Marlène van Vijfeijken, projectsecretaris van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland, tel. 06 – 337 24 380.