06-06-2018: seminar


Op woensdag 6 juni  2018 vierden we de vijfde verjaardag van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland met een seminar in Boerderij Mereveld in Utrecht. Sprekers blikten terug én keken vooruit naar zoönotische dreigingen die ons te wachten staan.

Bekijk de presentaties:

Lustrum KZMN Wat heeft het ons gebracht? (Ans van Lier en Harry Rozendaal)

Zoönosen in een veranderend klimaat (Jeroen van Leuken)

Gevaren van hondenpoep (Paul Overgaauw)

Huisdieren en multiresistente huidinfecties (Els Broens)

Gebeten door hond of kat (Marloes van Dijk en Bernadette Dijkman/Ans van Lier)

Maatschappelijk verantwoord plaagdierbeheer: hoe beperken we de overlast door plagen? (Bastiaan Meerburg)