Vijfde nieuwsbrief, december 2016


De activiteiten van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland waren in 2016 gericht op het delen van kennis, op samenwerken en op het versterken van de crisisstructuur in de regio Midden-Nederland. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. 


Vierde nieuwsbrief, december 2015


In onze vierde nieuwsbrief doen we verslag van alles wat we in 2015 gedaan hebben. En dat was veel, heel veel.


Derde nieuwsbrief, januari 2015


In deze derde nieuwsbrief leest u kort iets over de uitbraak van een hoog pathogene variant van de vogelgriep en over ebola, omdat leden van ons kernteam hier nauw bij betrokken waren. Daarnaast vertellen we u wat we allemaal nog meer deden in de tweede helft van 2014.


Tweede nieuwsbrief, juli 2014


In de eerste helft van dit jaar hebben we hard gewerkt aan onze naamsbekendheid en het uitbreiden van het netwerk. Dat deden we op veel verschillende manieren. Hoe? Dat leest u in deze nieuwsbrief.


Nieuwsbrief 2013


In deze nieuwsbrief vertellen we waarom het Kennisnetwerk is opgericht en doen we verslag van wat we in 2013 hebben gedaan. En we presenteren alvast een deel van onze plannen voor 2014.