Beleidshandboek crisisbesluitvorming zoönose


De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische zaken (EZ) hebben hun samenwerking bij een uitbraak van een zoönose beschreven in een draaiboek: het beleidshandboek crisisbesluitvorming zoönose.

 


Tick Born Fever sloopt afweer


Schapen kunnen Tick Borne Fever krijgen na een tekenbeet. De eigenlijke oorzaak is de anaplasmabacterie waarmee de teek is besmet. Die bacterie is in staat het afweermechanisme van het schaap af te breken. Wetenschappers vermoeden dat de bacterie in heel Nederland voorkomt. Om de verspreiding van anaplasma phagocytophilum binnen schaapskuddes beter in kaart te krijgen, worden alle Nederlandse schapenhouders uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Lees het volledige artikel uit het blad Het Schaap van juni/juli 2017.

 


Mogelijk nieuwe uitbraak usutu-virus in Nederland


Na de uitbraak in 2016, werd begin april via levende en dode merel surveillance opnieuw usutuvirus activiteit vastgesteld in Nederland. Dit ging gepaard met een lichte toename van het aantal door burgers gemelde dode merels ten opzichte van de voorgaande weken in 2017. Het usutuvirus wordt door steekmuggen, voornamelijk uit het geslacht Culex, overgedragen van dier op mens, maar het is zeer uitzonderlijk dat mensen bemet raken. Meer informatie staat op de website van het Dutch Wildlife Health Centre.


Vijf jaar Signaleringsoverleg Zoönosen


In juni 2011 ging een formele samenwerking in de signalering en bestrijding van zoönosen officieel van start met het Signaleringsoverleg Zoösen. Wat is er in de afgelopen vijf jaar bereikt? Lees het artikel uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van juni 2016.


Regionale samenwerking humaan-veterinair


"In een land waar 17 miljoen mensen samenwonen met 120 miljoen dieren is het werken conform het one health principe cruciaal." Zo begint de kamerbrief over zoönosen die minister Edith Schippers op 13 oktober 2015 aan de Tweede Kamer stuurde. Schippers noemt in deze brief het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland en het Brabants kennisnetwerk zoönosen als goede voorbeelden van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden die bijdragen aan humaan-veterinaire samenwerking op regionaal niveau.


Preventie zoönosen op (zorg)boerderij


Voorkom ziek worden op de boerderij. Dat is de titel van de poster die het RIVM in samenwerking met Stigas, LTO Nederland, de GGD regio Utrecht en GGD Hart voor Brabant heeft gemaakt voor medewerkers van (zorg)boederijen. De poster geeft met duidelijke illustraties aan wat men moet doen (en laten!) om te voorkomen dat men ziek wordt.