Artikel: Rol verbinder belangrijk


In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde staat iedere maand een dierenarts met een bijzondere functie centraal. In augustus 2014 is dat kernteamlid Tineke Kramer, de eerste dierenarts in Nederland die bij een GGD werkt. Lees hier het artikel.


Komt een zwangere boerin bij de dokter


Dat is de titel van de vijfentwintigste editie van de regionale nieuwsbrief infectieziekten voor huisartsen die in juli 2014 verscheen. De nieuwsbrief staat geheel in het teken van zoönosen en is geschreven door leden van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland. 

De nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van de GGD regio Utrecht en artsen-microbioloog in de provincie Utrecht en verschijnt twee keer per jaar. 


Artikel: Er is nog veel winst te behalen


De kans op een uitbraak van een zoönose is zeer reëel. De samenwerking tussen humane artsen en dierenartsen om dergelijke ziektes te bestrijden, is in het verleden echter onvoldoende van de grond gekomen. Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland doet daar iets aan en brengt dierenartsen en humane artsen met elkaar in contact om uitbraken van zoönosen en resistente micro-organismen snel en efficiënt te kunnen ontdekken, evalueren en bestrijden. Lees het hele artikel uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van mei 2014.


Artikel: zoönosen voorkomen


Na de Q-koortsuitbraak is er meer aandacht bij dierhouders en erfbetreders voor zoönosen. In dit artikel in het Vakblad voor Veehouder en Veearts van april 2014 beschrijft Ans van Lier, arts maatschappij en gezondheid infectieziektebestrijding bij de GGD regio Utrecht, hoe je ziek kunt worden van zoönosen, wat je kunt laten en wat je kunt doen om overdracht van zoönosen te voorkomen.


Hoegaathet?


In december 2013 besteedde Hoegaathet?, het publieksblad van het UMC Utrecht, aandacht aan ons Kennisnetwerk (zie pagina 6).


Artikel: Impact zoönosen niet onderschatten


In iedere regio zouden huisartsen en dierenartsen elkaar geregeld moeten opzoeken om hun kennis uit te wisselen over zoönosen en antibioticaresistentie. Dat zegt Ans van Lier, arts bij de GGD regio Utrecht in een artikel in het Vakblad Veehouder en Veearts van september 2013. Lees hier het hele artikel.