06-06-2018: seminar


Op woensdag 6 juni  2018 vierden we de vijfde verjaardag van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland met een seminar in Boerderij Mereveld in Utrecht. Sprekers blikten terug én keken vooruit naar zoönotische dreigingen die ons te wachten staan.

Bekijk de presentaties:

Lustrum KZMN Wat heeft het ons gebracht? (Ans van Lier en Harry Rozendaal)

Zoönosen in een veranderend klimaat (Jeroen van Leuken)

Gevaren van hondenpoep (Paul Overgaauw)

Huisdieren en multiresistente huidinfecties (Els Broens)

Gebeten door hond of kat (Marloes van Dijk en Bernadette Dijkman/Ans van Lier)

Maatschappelijk verantwoord plaagdierbeheer: hoe beperken we de overlast door plagen? (Bastiaan Meerburg)


15-09-2017: zoobiquity-congres


Geen dierentuin als locatie voor het zoobiquity-congres 2017. In plaats daarvan namen we een kijkje achter de schermen bij de universiteitskliniek voor dieren en staken de deelnemers ’s middags zelf de handen uit de mouwen: Zoobiquity 2.0!

De presentaties gingen over:

Dierenarts en arts zij aan zij in de zoönosebestrijding (Peter Koolmees)

Voortplantingsgeneeskunde (Theo Geudeke en Bas van Rijn)

Onwaarschijnlijk onderzoek, zoönosen en de Ig Nobelprijzen (Kees Moeliker)

's Middags staken de deelnemers zelf de handen uit de mouwen tijdens workshops over

- Vergelijkende pathologie (onder leiding van Tom Roeling en Erik Weerts)                                 

- Klinisch onderzoek mens (onder leiding van Jan Jelrik Oosterheert en Laura de Vos)

- Rondleiding en klinisch onderzoek paard (onder leiding van Mathijs Theelen en Hanneke Hermans)


07-06-2017: seminar


Waarin een kleine regio groot kan zijn. Dat was het overkoepelende thema van het seminar dat we op woensdag 7 juni a.s. organiseerden in Boerderij Mereveld.

Het programma stond in het teken van zoönosen waar we in 2016 en 2017 in de regio Utrecht mee geconfronteerd werden.

Bekijk de presentaties: 

Wat weet u van zoönosen?  

Tekenencefalitis (Diederik Brandwagt en Fedor Gassner)       

Tularemie (Ewout Fanoy)

Tularemie in water (Ingmar Janssen)

Wat weet u nu echt van zoönosen?


08-09-2016: Zoobiquity-congres


Tijdens het Zoobiquity-congres op 8 september 2016 bespraken veterinaire en humane artsen ziektebeelden die zowel bij dieren als bij mensen voorkomen. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? En hoe kunnen veterinaire en humane artsen van elkaar leren?

Lees hier het verslag van het congres en bekijk de presentaties:

Epidemie op het spoor (Jaap van Dissel)

Veterinary hematopoietic neoplasia, a comparative (re)view (Maurice Zandvliet)

Sportgeneeskunde van paarden (Stefan Cokelaere)

Sportgeneeskunde (Anne van Vegchel)

De obesitas epidemie: wat is het en wat doen we eraan? (Ronald Jan Corbee)

Obesitas bij mens en dier: verschillen en overeenkomsten (Jaap Seidell)


08-06-2016: Seminar


Op woensdag 8 juni 2016 organiseerden we weer een boeiend seminar in Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9 te Utrecht.

Het programma stond grotendeels in het teken van vector-overdraagbare zoönosen. De sprekers behandelden dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken en bespraken hoe samenwerking tussen de humane en veterinaire gezondheidszorg zorgt voor een betere signalering en preventie van zoönosen en antimicrobiële resistentie. Soms komt het echter toch tot een uitbraak. Wat is dan ieders rol?

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. En bekijk de presentaties:

What’s hot and what’s not? (Paul Bijkerk)

Teek I: teken in de bebouwde kom (Fedor Gassner)

Teken bij huisdieren (Paul Overgaauw)

Rift Valley Fever (Jeroen Kortekaas)

Van HaROP naar DaROP (Koen aan de Stegge en Joris Wijnker)        


25-11-2016: Nationaal Spoedzorgcongres


Het leek een beetje een vreemde eend in de bijt: de vertegenwoordiging van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland op het Nationale Spoedzorgcongres op woensdag 25 november 2015. Toch viel de workshop over zoönosen die Ans van Lier, Ewout Fanoy, Yvette de Geus, Josine Gelauf en Harry Rozendaal verzorgden erg in de smaak bij de deelnemers. Want sommigen hadden vorig jaar aan den lijve ondervonden wat het betekent als een patiënt met verdenking op ebola zich bij een huisartsenpraktijk, huisartsenpost of spoedeisende hulp meldt. Lees het verslag van het spoedzorgcongres (met in een kader speciale aandacht voor de workshop over zoönosen) in het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing.


10-09-2015: Zoobiquity-congres


Zoobiquity onderzoekt hoe overeenkomsten tussen mens en dier gebruikt kunnen worden voor de diagnose, behandeling en genezing van ziektes bij beiden. Want als we weten hoe een ziekte bij de ene soort kan worden bestreden, ligt genezing bij de andere soort misschien binnen handbereik. Tijdens het Zoobiquity-congres op 10 september 2015 bespraken veterinaire en humane artsen ziektebeelden die zowel bij dieren als bij mensen voorkomen. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? En hoe kunnen veterinaire en humane artsen van elkaar leren?

Lees hier het verslag van het congres en bekijk de presentaties:

Tuberculose bij mens en dier (Ineke van Haeften)

Tuberculose in de dierentuin (Willem Schaftenaar)

De ziekte van Alzheimer (Jeroen Hoozemans)

Dementie-achtig gedrag bij de hond (Matthijs Schilder)

Intervertebral Disc Degeneration (Björn Meij)

Renal development (Maarten Rookmaaker) 


18-06-2015: Seminar


De sprekers behandelden zoönosen en antimicrobiële resistentie vanuit verschillende invalshoeken en bespraken hoe samenwerking tussen de humane en veterinaire gezondheidszorg zorgt voor een betere signalering en preventie van zoönosen en antimicrobiële resistentie. Maar de deelnemers ontdekten ook wat er allemaal komt kijken bij de (voorbereiding op) een uitbraak van een zoönose.

Lees hier het verslag van het seminar en bekijk de presentaties:

Over het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland (Jan Jelrik Oosterheert)

Leidt antibioticumgebruik in dieren tot risico's voor de volksgezondheid? (Dik Mevius)

Why and how to study transmission of Antibiotic Resistance (Rob Willems)

MRSA positief. En dan ... (Diedy Sterkenburg)

Stigma en MRSA (Babette Rump)

Hekendorp HPAI H5N8 (Arco van der Spek)

Aviaire Influenza Hekendorp (Robert Jan Schouwerwou)

Zoönotische casuïstiek: Koepokken (cowpox) (Herman Egberink)


11-09-2014: Zoobiquity-congres


Zoobiquity onderzoekt hoe overeenkomsten tussen mens en dier gebruikt kunnen worden voor de diagnose, behandeling en genezing van ziektes bij beiden. Want als we weten hoe een ziekte bij de ene soort kan worden bestreden, ligt genezing bij de andere soort misschien binnen handbereik. Tijdens het Zoobiquity-congres op 11 september 2014 bespraken veterinaire en humane artsen ziektebeelden die zowel bij dieren als bij mensen voorkomen. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? En hoe kunnen veterinaire en humane artsen van elkaar leren?

Lees hier een verslag van het congres. U kunt ook de presentaties nogmaals bekijken.

Welkomstboodschap door prof. Barbara Natterson-Horowitz MD en Kathryn Bowers, grondleggers van zoobiquity

Primair hyperaldosteronisme (ziekte van Conn)

dr. Michiel Kerstens, internist-endocrinoloog, UMGC

dr. Hans Kooistra, universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde

Trichotillomanie

prof. dr. Damiaan Denys, hoogleraar Psychiatrie aan de UvA / AMC (geen presentatie beschikbaar)

dr. Sjeng Lumeij, Europees Veterinair Specialist, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde

Mammacarcinoom

dr. Karijn Suijkerbuijk, oncoloog in opleiding, UMC Utrecht (geen presentatie beschikbaar)

ing. Elpetra Timmermans, analist, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde


12-06-2014: Seminar


Kennis delen op het gebied van zoönosen en antibioticaresistentie. En elkaar leren kennen om uiteindelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen de humane en veterinaire gezondheidszorg. Dat waren de twee hoofddoelen van het seminar dat het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland op 12 juni 2014 organiseerde.

Voor de meeste deelnemers was het een geslaagd seminar. “Het programma was heel goed op elkaar afgestemd. Het tempo was goed en er is veel informatie in relatief korte tijd overgebracht.”

Lees hier het hele verslag.

En voor wie de presentaties nog eens wil bekijken:   

Mens en dier, samen gezond, in een gezonde omgeving (Merel Langelaar)

Van dier op mens in vroeger tijden (Floor Haalboom)

Zoönose in aantocht! Help, wat nu? (Arjen van de Giessen)

Angry birds: uitbraak van psittacose in een vogelopvang in Rotterdam (Aimee Tjon-A-Tsien en Nancy Reedijk)

Wat is de toegevoegde waarde van een dierenarts bij de GGD? (Tineke Kramer)

Opkomende zoönose: West-Nijl virus? (Marieta Braks)

Huisartsen en dierenartsen: Samen Werken aan Zoönosen en Antibioticareductie (David Speksnijder)

Antibiotica in de huisartsenpraktijk: less is more (Theo Verheij)


One Health Game


Wat doe je als een zoönose uitbreekt? Als de nood aan de man is, kun je maar beter voorbereid zijn. Daarom liet de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) de One Health Game ontwikkelen. Op woensdag 26 maart en 9 april jl. speelden leden van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland het spel met studenten diergeneeskunde. De belangrijkste conclusie aan het eind van het spel: voorbereiding is alles. “Laat je niet verrassen.” 

Lees hier het hele verslag.


21-01-2014: Excursie naar de GD


Op 21 januari 2014 organiseerden de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer en het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland een excursie naar de GD. 21 leden van het Kennisnetwerk waren naar Deventer gereisd. Zij kregen eerst een korte presentatie over de ontstaansgeschiedenis van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de manier waarop de GD nu werkt. Daarna volgde een rondleiding door het laboratorium, met als hoogtepunt een bezoek aan de sectiezaal.

Lees hier het hele verslag.


12-06-2013: Startseminar


Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland is op 12 juni 2013 officieel gestart tijdens het startseminar 'Zoönose, berg je maar!'.