Minder antibioticagebruik in dierhouderij


Na een periode waarin het gebruik van antibiotica in de dierhouderij fors is gedaald, kwam in 2014 een einde aan die daling. Dat stelt de Autoriteit Diergeneesmiddelen vast in het rapport het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2014. Ten opzichte van 2009 is de verkoop van antibiotica voor veterinair gebruik met 58,1% gedaald. Maar de verschillen tussen bedrijven binnen de verschillende diersectoren en tussen de dierenartsen zijn nog groot. Daarom blijven extra inspanningen om het antibioticagebruik verder terug te dringen noodzakelijk.


UDD-regeling vanaf 1 maart 2014


Vanaf 1 maart 2014 zijn alle antibiotica UDD (uitsluitend door dierenarts) en gelden er strengere voorwaarden voor het gebruik. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft informatie opgesteld over de gevolgen van deze regeling voor dierenarts en veehouder.

Lees meer in de digitale folder 'Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts - Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij'. Bij deze folder hoort een stroomschema.