Steeds meer bacteriën resistent


Antimicrobiële resistentie of antibioticaresistentie is veel in het nieuws. Een aantal micro-organismen is in de loop der jaren resistent geworden tegen antibiotica die eerder wel effectief waren. Enkele bekende voorbeelden zijn MRSA (methiciline resistente staphylocuccus aureus) en de resistentie tegen geneesmiddelen voor tuberculose. Tegengaan van resistentie en de ontwikkeling van nieuwe middelen en methoden om resistentie te voorkomen is wereldwijd van groot belang.


Hoe ontstaat antibioticaresistentie?


Hoe ontstaat resistentie tegen antibiotica? Het RIVM heeft een informatief filmpje gemaakt.


Internationale conferentie


Op 25 en 26 juni 2014 vond in het Haagse Vredespaleis een internationale ministeriële conferentie plaats over de mondiale aanpak van antibioticaresistentie. De conferentie werd georganiseerd door minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Landbouw).

Op de conferentie in Den Haag werd gesproken over verantwoord gebruik van antibiotica in zowel de humane als de diergeneeskunde. Ook kwam de huidige en eventueel toekomstige regelgeving aan de orde, evenals de mogelijkheden om internationaal gezamenlijk nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Verder werden allerlei scenario's gesimuleerd en besproken met als doel goed voorbereid te zijn op noodsituaties.

Ook het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 – nr. 2 besteedde aandacht aan antibioticaresistentie.