20 november 2018: NCOH Science Café 2018


Op donderdag 20 november organiseert het Netherlands Centre for One Health een Science Café met als thema: Global Solutions to One Health Challenges. Deelname is gratis, wel vooraf inschrijven. Het programma staat op de website van het NCOH.

Tijdstip: 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Sportcentrum Olympos, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht

 


26 november 2018: refereeravond Zoönosen in de spreekkamer


Hoe vaak ziet u in uw spreekkamer een patiënt die besmet is met een zoönose? Waarschijnlijk vaker dan u denkt. Want naar schatting zeventig tot tachtig procent van alle bekende infectieziekten is oorspronkelijk afkomstig van dieren. Zoönosen blijken in de praktijk lastig te diagnosticeren: de symptomen lijken op griepachtige verschijnselen. Soms blijft het daarbij, maar soms ook niet. Met alle desastreuze gevolgen van dien.

Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland organiseert op maandag 26 november 2018 een refereeravond over zoönosen. Sprekers belichten zoönosen vanuit humaan en veterinair perspectief, waarbij gekozen is voor een praktische insteek. Bekijk het programma.

Wanneer?

Maandag 26 november 2018 van 19.30 tot 22.30 uur.Voor wie?

Professionals uit de (eerstelijns) humane en veterinaire gezondheidszorg in de regio Amersfoort.

Waar?

Dierenkliniek voor Paarden, Nieuwe Voorthuizerweg 15, 3862 RV Nijkerk 

Kosten

Aan deze refereeravond zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de KNMG (2 punten) en door de KNMvD (2 punten).

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 22 november 2018 via dit inschrijfformulier. Mail het ingevulde formulier aan info@vandieropmens.nl.


26-28 november 2018: International Conference of the European EFFORT Project


Het Europese project EFFORT (Ecology from Farm to Fork of microbial drug Resistance and Transmission) heeft samen met twintig partners uit tien Europese landen in de afgelopen 5 jaar onderzoek gedaan naar de ecologie van resistentie in dieren, het milieu (boerderij) en voedsel van dierlijke oorsprong.Ter afsluiting van dit project wordt van 26 tot 28 november a.s. een symposium georganiseerd in Tivoli Vredenburg te Utrecht. 

Doelgroep: iedereen die beroepsmatig betrokken is of zich betrokken voelt met antibiotica resistentie problematiek. 

Kosten: € 135,00

Inschrijven kan via de website van EFFORT. Daar is tevens het programma en extra informatie beschikbaar.


11-12-2018: 12e Nationale Symposium Zoönosen


Op dinsdag 11 december a.s. organiseert het RIVM in Bilthoven voor de twaalfde keer het Nationale Symposium Zoönosen. Het symposium staat dit jaar in het teken van een integrale aanpak van zoönosen: aanhaken en haken aan One Health.

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in zoönosen en One Health.

Het programma staat op de website van het RIVM.

Inschrijven kan via het registratieformulier.