23-11-2017: Nationaal symposium zoönosen


Knaagdieren en zoönosen. Dat is het thema van het elfde nationaal symposium zoönosen dat op donderdag 23 november 2017 zal plaatsvinden bij het RIVM in Bilthoven. Het symposium is bedoeld voor bedrijfsartsen, GGD-artsen, arbeidshygiënisten, dierenartsen, infectieziektedeskundigen, huisartsen, verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmedewerkers, epidemiologen en andere geïnteresseerden in zoönosen. Deelname kost € 80. Inschrijven kan via www.rivm.nl/zoonosensymposium2017.