19-10-2018: 7th Symposium of the Belgian Wildlife Disease Society


Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseert de Belgian Wildlife Disease Society een symposium met als titel: Foodborne Pathogens and Wildlife.

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven staat op de website van het BWDS.


26-28 november 2018: International Conference of the European EFFORT Project


Het Europese project EFFORT (Ecology from Farm to Fork of microbial drug Resistance and Transmission) heeft samen met twintig partners uit tien Europese landen in de afgelopen 5 jaar onderzoek gedaan naar de ecologie van resistentie in dieren, het milieu (boerderij) en voedsel van dierlijke oorsprong.Ter afsluiting van dit project wordt van 26 tot 28 november a.s. een symposium georganiseerd in Tivoli Vredenburg te Utrecht. 

Doelgroep: iedereen die beroepsmatig betrokken is of zich betrokken voelt met antibiotica resistentie problematiek. 

Kosten: € 135,00

Inschrijven kan via de website van EFFORT. Daar is tevens het programma en extra informatie beschikbaar.


11-12-2018: 12e Nationale Symposium Zoönosen


Op dinsdag 11 december a.s. organiseert het RIVM in Bilthoven voor de twaalfde keer het Nationale Symposium Zoönosen. Het symposium staat dit jaar in het teken van een integrale aanpak van zoönosen: aanhaken en haken aan One Health.

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in zoönosen en One Health.

Meer informatie volgt medio oktober.